KONVERTERAD FILM BLIR OFTA BÄTTRE ÄN ORIGINALET

Med tiden försämras den kemiska filmen: den blir oftast ljusare och färger förändras. Hur förändringarna ser ut beror på filmens märke samt var och hur filmen förvarats, men med rätt handlag kan modern teknik i viss mån återskapa originalet.