BEVARA ORIGINALET ÅT EFTERVÄRLDEN

Trots sin hållbarhet mot tidens tand så slits den kemiska filmen med varje visning. En kopia hjälper dig att minska slitaget och gör att du kan lägga originalet på hyllan. När den förvaras är fukt, värme och ljus kemisk films värsta fiender, så tänk på detta när du lägger undan ditt original.